Styret

President: Arne Ødegården
Påtroppende.Pres. Lisbeth Bøgeberg Hansen
Past President Bjørn Kittelsen
Sekretær Anker Veijlgaard
Kasserer Richard Castellan
Styremedlemmer: Anita Røsvik Kittelsen
Tor Jaob Rirud
Tore W Larsen