Komiteer

Aksjonskomite humanitærkasse : Lisbeth, Stein Erik, Harald, Bernt, Connie og Thor B.
Aksjonskomite medlemskasse :  Tor Jacob, Arne Ø, Tore V, Anker, Asle.
Program og festkomite : Anita, Richard, Bjørn G, Wenche, Anders H. Asle S.
Lov, valg og gavekomite : Tore L og Walter
Klubbutviklings komite : Bjørn K, Tore L, Tor Jacob, Harald, Arne, Lisbeth