Svelvik Club Kiwanis ungdomspris

Svelvik Kiwanis opprettet i 2010 en ungdomspris. Prisen består av en plakat ( prisbevis ) + en gavesjekk.
Med denne prisen ønsker klubben å rette fokus mot ungdom bosatt i Svelvik kommune og være et bidrag til ungdom/ungdommer som viser stort personlig initiativ.

Prisen er utdelt to ganger: Sindre Sand Engebretsen fikk prisen i 2012 og Andreas Skar Bjørnstad i
2014. Begge guttene har lagt og legger fortsatt for dagen en enorm egeninnsats i arbeidet med å «realisere» seg selv. Våre lesere bør ha fått med seg guttenes prestasjoner på isflaten og i svømmebassenget. Begge har vært verdige vinnere av prisen og er i tillegg flotte ambassadører for vår kommune.

Vi er nå inne i et nytt år. Klubben ønsker å få innspill på kandidater vi kan vurdere til 2016-prisen. Vi er overbevist om at det finnes ungdommer innen vår kommune som tilfredsstiller de kriterier vi stiller:
a) viser stor innsats i arbeidet med å «realisere» egne drømmer
eller
b) viser stor innsats i arbeidet med å skape godt oppvekstmiljø for andre ungdommer

Vi oppfordrer derfor innbyggere, lag, foreninger eller skole å komme med forslag på kandidater.
Forslag sendes Kiwanis Klub Svelvik – postboks 135, 3061 Svelvik – innen 1.november.

På vegne av Kiwanis Club Svelvik
Lisbeth Bøgeberg Hansen
– leder av humanitærkomiteen –